Skip to main content

Wazo Hill cementara, Dar es Salaam, Tanzania

Wazo Hill cementara, Dar es Salaam, Tanzania

Investitior: FLSmidth Airtech A/S, Valby, Danska
Krajnji korisnik: Tanzania Portland Cement Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $130.000

Projektiranje i isporuka čelične konstrukcije i kanala.