Skip to main content

HSE politika

HSE politika


Enikon d.d. kao tvrtka poklanja posebnu pažnju uspostavljanju radne okoline u kojoj su nam sigurnost na radu, zdravlje djelatnika, zaštita imovine tvrtke i klijenta te ekološki standardi na prvom mjestu.

HSE_policy

Sigurnost na radu

U skladu s našom HSE politikom, naši djelatnici kontinuirano prolaze obuku iz sigurnosti na radu i protupožarne zaštite, te prate nove trendove u tom području. Svaki djelatnik tvrtke odgovoran je za implementaciju i pridržavanje načela HSE politike, te je dužan prepoznati opasnost koja bi mogla dovesti do ozljeđivanja ljudi ili oštećivanja imovine. Iako tvrtka izvodi iznimno složene i zahtjevne projekte u opasnom okruženju, ponosimo se s 4.279.473 radna sata bez ozljede na radu (podaci iz siječnja 2014.).