Skip to main content

Proizvodnja hrane

Proizvodnja hrane

proizvodnja_hraneRazvojem novih tehnologija koje omogućuju višu produktivnost i kvalitetu proizvoda, proizvođači hrane ulažu znatna sredstva u modernizaciju postojećih i gradnju novih pogona. Sve složeniji proizvodni procesi postavljaju pred izvođače radova visoke zahtjeve za kvalitetom. Na ovom području Enikon je prisutan u vodećim hrvatskim tvrtkama poput Jamnice, Zvijezde, Kvasca i Leda na poslovima održavanja i izgradnje novih pogona.