Skip to main content

Šećerana Kilombero, Kilombero, Tanzanija

Šećerana Kilombero, Kilombero, Tanzanija

Investitior: Pihl & Son, Kopenhagen, Danska
Krajnji korisnik: Kilombero Sugar Company, Kilombero, Tanzanija
Vrijednost: $430.000

Isporuka i montaža čelične konstrukcije i opreme.