Skip to main content

Sanacija željezničkih mostova, Faze 1, 2 i 3, Tanzanija

Sanacija željezničkih mostova, Faze 1, 2 i 3, Tanzanija

Investitior: Tanzania Railways Corporation (TRC), Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: Tanzania Railways Corporation (TRC), Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $18.500.000

Zamjena 23 mosta.