Skip to main content

Sanacija željezničkih mostova, Faza 6, Tanzanija

Sanacija željezničkih mostova, Faza 6, Tanzanija

Investitior: Tanzania Railways Corporation (TRC) Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: Tanzania Railways Corporation (TRC) Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $500.000

Rekonstrukcija čelične konstrukcije mostova