Skip to main content

Sanacija željezničkih mostova, Faza 5, Tanzanija

Sanacija željezničkih mostova, Faza 5, Tanzanija

Investitior: Tanzania Railways Corporation (TRC), Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: Tanzania Railways Corporation (TRC), Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $1.000.000

Zamjena 13 mostova.