Sanacija željezničkih mostova, Faza 4, Tanzanija

Sanacija željezničkih mostova, Faza 4, Tanzanija

Investitior: Tanzania Railways Corporation (TRC), Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: Tanzania Railways Corporation (TRC), Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $4.200.000

Zamjena 10 mostova.

Vizija i misija

Nastojimo razviti organizaciju koja je sposobna projektirati i izvesti najkompleksnije montažne radove i proizvode primjenom modernih tehnologija proizvodnje i upravljanja.

Kontakt informacije

Adresa: Veslačka 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6190785
E-mail: enikon@enikon.hr
Skype: enikon_admin


© 2022 Copyright Enikon d.d.