Skip to main content

Rekonstrukcija postrojenja u termoelektrani Plomin

Rekonstrukcija postrojenja u termoelektrani Plomin

Investitior: HEP – Proizvodnja, Zagreb
Krajnji korisnik: HEP – Proizvodnja, Zagreb
Vrijednost: $140.000

Projektiranje, isporuka i montaža kanala i separatora.