Skip to main content

Projekt tretiranja otpadnih voda i spaljivanja krutih tvari – Faza II, Sisak

Projekt tretiranja otpadnih voda i spaljivanja krutih tvari – Faza II, Sisak

Investitior: INA Rafinerija, Sisak
Krajnji korisnik: INA Rafinerija, Sisak
Vrijednost: $1.000.000

Prefabrikacija, montaža i testiranje cjevovoda dia. 1/2″ – 24″, 6.200 m. Gumiranje cjevovoda dia. 1″ – 40″, 450 m. Ukupna masa cijevi 250 t.