Skip to main content

Pogon amonijaka, Al-Qaim, Irak

Pogon amonijaka, Al-Qaim, Irak

Investitior: SOM, Al-Qaim, Irak
Krajnji korisnik: SOM, Al-Qaim, Irak
Vrijednost: $35.000.000

Montaža čelične konstrukcije, opreme, cjevovoda i spremnika, uključujući AKZ i izolaciju.