Skip to main content

Podvodni cjevovod kopno – Pag

Podvodni cjevovod kopno – Pag

Investitior: Hrvatske vode, Zagreb
Krajnji korisnik: Hrvatske vode, Zagreb
Vrijednost: $230.000

Montaža podvodnog cjevovoda za opskrbu otoka Paga pitkom vodom – duljina 2.800 m.