Skip to main content

Plinovod, Tanzanija

Plinovod, Tanzanija

Investitior: KIOO Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: KIOO Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $100.000

Testiranje i puštanje u pogon 2 LPG tanka i montaža cjevovoda.