Skip to main content

Naftno polje Sarir, Libija

Naftno polje Sarir, Libija

Investitior: AGOCO, Benghazi, Libija
Krajnji korisnik: AGOCO, Benghazi, Libija
Vrijednost: $500.000

Sanacija spremnika sirove nafte.