Skip to main content

Naftno polje Nafoora, Libija

Naftno polje Nafoora, Libija

Investitior: AGOCO, Benghazi, Libija
Krajnji korisnik: AGOCO, Benghazi, Libija
Vrijednost: $1.400.000

Sanacija spremnika sirove nafte.