Skip to main content

Montaža pogona sušenja kerozina, Zagreb

Montaža pogona sušenja kerozina, Zagreb

Investitior: Končar D&ST, Zagreb
Krajnji korisnik: Končar D&ST, Zagreb
Vrijednost: $47.619

Montaža cjevovoda i opreme.