Skip to main content

Moesjon – pogon za proizvodnju aluminija, Norveška

Moesjon – pogon za proizvodnju aluminija, Norveška

Investitior: Bechtel, Montreal, Kanada
Krajnji korisnik: Alcoa Inc., SAD
Vrijednost: $700.000

Projektiranje i isporuka silosa.