Skip to main content

Kvaerner, Rotterdam, Nizozemska

Kvaerner, Rotterdam, Nizozemska

Investitior: Hamworthy Kvaerner, Malmö, Švedska
Krajnji korisnik: Hamworthy Kvaerner, Malmö, Švedska
Vrijednost: $500.000

Montaža brodske opreme.