Skip to main content

Izgradnje spremišta naftnih derivata, Zanzibar

Izgradnje spremišta naftnih derivata, Zanzibar

Investitior: B.P. Tanzania Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: B.P. Tanzania Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $490.000

Montaža spremnika i pripadajuće opreme, uključujući građevinske radove.