Skip to main content

Izgradnja spremišta naftnih derivata u Moshiju, Tanzanija

Izgradnja spremišta naftnih derivata u Moshiju, Tanzanija

Investitior: B.P. Tanzania Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: B.P. Tanzania Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $2.300.000

Isporuka i montaža cjevovoda, spremnika, čelične konstrukcije i opreme, uključujući građevinske, strojarske i električarske radove.