Skip to main content

Izgradnja spremišta naftnih derivata Mtwara, Tanzanija

Izgradnja spremišta naftnih derivata Mtwara, Tanzanija

Investitior: B.P. Tanzania Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: B.P. Tanzania Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $1.000.000

Montaža spremnika i pripadajuće opreme, uključujući građevinske radove.