Skip to main content

Isporuka silosa cementa, Koromačno

Isporuka silosa cementa, Koromačno

Investitior: Holcim, Koromačno
Krajnji korisnik: Holcim, Koromačno
Vrijednost: $180.000

Isporuka mehaničkih dijelova.