Skip to main content

Elektrofilter za pogon tretiranja otpada, Njemačka

Elektrofilter za pogon tretiranja otpada, Njemačka

Investitior: Balcke – Duerr, Njemačka
Krajnji korisnik: HKW Mühlhausen, Njemačka
Vrijednost: $200.000

Isporuka i montaža čelične konstrukcije i elemenata filtera.