Skip to main content

Dekarbonizacija pročišćene vode, Kutina

Dekarbonizacija pročišćene vode, Kutina

Investitior: Petrokemija d.d., Kutina
Krajnji korisnik: Petrokemija d.d., Kutina
Vrijednost: $260.000

Rekonstrukcija pogona za dekarbonizaciju kapaciteta 450 m³/h, isporuka i montaža čelične konstrukcije, cjevovoda, filtera i opreme.