Skip to main content

Danielli Spa, Udine, Italija

Danielli Spa, Udine, Italija

Investitior: Danielli Spa, Udine, Italija
Krajnji korisnik: BH Steel, Zenica, Bosna i Hercegovina
Vrijednost: $200.000

Isporuka kanala i čelične konsktrukcije.