Skip to main content

Završeno dizanje sekcija transportera u Lumwana rudniku, Zambija

Završeno dizanje sekcija transportera u Lumwana rudniku, Zambija

Enikon je uspješno završio dizanje sekcija transportera u Lumwana rudniku bakra u Zambiji.