Završeni ugovoreni radovi za Air Liquide

Završeni ugovoreni radovi za Air Liquide

Enikon je završio ugovorene radove za Air Liquide na projektu Aurubis u Hamburgu, Njemačka.

Vizija i misija

Nastojimo razviti organizaciju koja je sposobna projektirati i izvesti najkompleksnije montažne radove i proizvode primjenom modernih tehnologija proizvodnje i upravljanja.

Kontakt informacije

Adresa: Veslačka 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6190785
E-mail: enikon@enikon.hr
Skype: enikon_admin


© 2022 Copyright Enikon d.d.