Skip to main content

Završeni radovi na izgradnji dizel elektrane u Mwanzi, Tanzanija

Završeni radovi na izgradnji dizel elektrane u Mwanzi, Tanzanija

Enikon je uspješno završio radove na projektu izgradnje dizel elektrane u Mwanzi, Tanzanija. Radovi su završeni uz veliko zadovoljstvo klijenta i postrojenje je predano krajnjem korisniku.