Skip to main content

Projekt obnove spremnika S7, Tanzanija

Projekt obnove spremnika S7, Tanzanija

Enikon je uspješno završio montažu aluminijskog krova na spremniku br. 7 na Tiper – ovom terminalu u Dar Es Salaamu u Tanzaniji. Tijekom zadnjih 8 godina Enikon je odradio sve veće montaže i sanacije spremnika za Tiper na tom naftnom terminalu u Dar es Salaamu.