Skip to main content

Projekt modernizacije rudnika zlata Sabodala Senegal – faza 1 – završetak radova

Projekt modernizacije rudnika zlata Sabodala Senegal – faza 1 – završetak radova

Enikon je uspješno završio sve radove na modernizaciji rudnika zlata Sabodala u Senegalu. Radovi su izvedeni po najvišim standardima kvalitete i zaštite na radu te u zadanim rokovima i budgetima.