Skip to main content

Novi kran u našoj floti, Liebherr LR 1300 kapaciteta 300t odradio je prvo teško dizanje

Novi kran u našoj floti, Liebherr LR 1300 kapaciteta 300t odradio je prvo teško dizanje

Novi kran u našoj floti, Liebherr LR 1300 kapaciteta 300t odradio je prvo teško dizanje na projektu izgradnje rudnika zlata Sanbrado, Burkina Faso. Nakon dizanja modula čelične konstrukcije na CIL spremnike nastavlja se sa dizanjima i montažom različite mehaničke opreme. Planiran je angažman krana na projektu izgadnje rudnika zlata Sanbrado u periodu sljedećih 6 mjeseci, do kraja ožujka 2020.