Skip to main content

Uspješno završeni gradjevinski i zemljani radovi u porcesnom dijelu postrojenja rudnika Karma.

Uspješno završeni gradjevinski i zemljani radovi u porcesnom dijelu postrojenja rudnika Karma.

Enikon je uspješno završio zahtjevne građevinske i zemljane radove na projektu optimizacije proizvodnog procesa rudnika zlata Karma u Burkini Faso. Radovi su odrađeni u izrazito kratkom roku te je kupac zadovoljan kvalitetom izvedenih radova.