Skip to main content

Enikon je potpisao ugovor s tvrtkom Bissa Gold

Enikon je potpisao ugovor s tvrtkom Bissa Gold

Enikon je potpisao ugovor s tvrtkom Bissa Gold za izvođenje radova na SMP paketu na projektu Bouly Heap Leach u Burkini Faso. Predviđeno je da mobilizacija i aktivnosti na gradilištu započnu odmah a kompletni radovi bi trebali biti gotovi do kraja travnja 2016.