Skip to main content

Enikon je potpisao ugovor s Riverstone Karma SA

Enikon je potpisao ugovor s Riverstone Karma SA

Enikon je potpisao ugovor s Riverstone Karma SA za strojarske radove na projektu optimizacije rudnika zlata Karma u Burkini Faso. Završetak radova planiran je sredinom rujna 2017.