Skip to main content

Aktivnosti na gradilištu na projektu izgradnje Heap Leach postrojenja

Aktivnosti na gradilištu na projektu izgradnje Heap Leach postrojenja

Aktivnosti na gradilištu na projektu izgradnje Heap Leach postrojenja u rudniku zlata Bouly u Burkini Faso odvijaju se prema planu i na opće zadovoljstvo kupca.