Sanacija željezničkih mostova, Faza 4, Tanzanija

Investitior: Tanzania Railways Corporation (TRC), Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: Tanzania Railways Corporation (TRC), Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $4.200.000

Zamjena 10 mostova.

NA VRH