Rekonstrukcija spremišta nafte Tazama, Tanzanija

Investitior: Tazama Pipelines Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: Tazama Pipelines Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $1.100.000

Sanacija spremnika za sirovu naftu 2 x 46.000 m³ uključujući građevinske radove.

NA VRH