Projekt sanacije tank farme Tazama, Tanzanija

Investitior: Tazama Pipelines Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: Tazama Pipelines Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $1.800.000

Sanacija spremnika za sirovu naftu 3 x 46.000 m³, uključujući građevinske radove.

NA VRH