Projekt rekonstrukcije Filtera i GCT – Lengfurt Cement Factory, Njemačka

Investitior: FLSmidth Airtech A/S, Valby, Danska
Krajnji korisnik: Heidelberg Zement, Njemačka
Vrijednost: $800.000

Isporuka i montaža čelične konstrukcije, kanala, potporanja i elemenata filtera.

NA VRH