Pogon Wazo Hill Cement, Dar es Salaam, Tanzanija

Investitior: Tanzania Portland Cement Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Krajnji korisnik: Tanzania Portland Cement Ltd., Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $1.850.000

Sanacija rotacijske peći uz montažu opreme, kanala, rashladnog tornja, čelične konstrukcije, cjevovoda i opreme uz električarske i instrumentacijske radove.

NA VRH