dm-drogerie markt d.o.o., distribucijski centar, Zagreb

Investitior: dm-drogerie markt d.o.o., Zagreb
Krajnji korisnik: dm-drogerie markt d.o.o., Zagreb
Vrijednost: $160.000

Isporuka i montaža čelične konstrukcije i pokrova.

NA VRH