Tvornica aluminija, Mostar, Bosna i Hercegovina

Investitior: Procedair SA, Pariz, Francuska
Krajnji korisnik: Tvornica aluminija Mostar, Bosna i Hercegovina
Vrijednost: $640.000

Isporuka i montaža sustava otprašivanja – filteri, kanali, čelična konstrukcija.

NA VRH