Sanacija spremnika Tiper, Dar es Salaam, Tanzanija

Investitior: Oryx Energy, Švicarska
Krajnji korisnik: Tiper Oil Refinery, Dar es Salaam, Tanzanija
Vrijednost: $5.000.000

Sanacija dvaju spremnika zapremine 36.000 m³, uključujući projektiranje, isporuku i montažu aluminijskih krovova te pripadajućeg cjevovoda.

NA VRH